Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội gồm những ai?

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 4256/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

Theo Quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch thường trực Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội; Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Phạm Mai Hùng – Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam.

 Bảo tàng Hà Nội.

Uỷ viên Hội đồng bao gồm: Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Phạm Định Phong; Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia Đặng Văn Bài; Nhà sử học Lê Văn Lan; Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Trụ; TS Phạm Quốc Quân – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam; Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng trưng bày – Bảo tàng Hồ Chí Minh Khắc Thịnh; Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Phạm Thị Thu Huyền; Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà.

Tổ thư ký Hội đồng gồm: Lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội; Lãnh đạo Ban QLDA xây dựng Bảo tàng Hà Nội; Lãnh đạo Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND TP Hà Nội; Lãnh đạo Phòng Quản lý Di sản văn hóa – Sở VH&TT Hà Nội.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND TP triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; Tư vấn nội dung và thiết kế trưng bày giúp chủ đầu tư trong việc hoàn chinh thiết kế chi tiết trưng bày Bảo tàng Hà Nội để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; Góp ý chỉnh sửa, nâng cao chất lượng kỹ, mỹ thuật, công nghệ trong quá trình thực hiện thi công, dàn dựng trưng bày theo thiết kế đã được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; Nghiệm thu các bước thi công thể hiện phần mỹ thuật công trình, đánh giá chất lượng công tác tổ chức trưng bày làm căn cứ cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiệm thu công trình hoàn thành; Tư vấn cách thức tổ chức dự án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; Và các nội dung tư vấn khác theo đề nghị của UBND TP.

Quyết định nêu rõ, giao Bảo tàng Hà Nội cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu và triển khai các hoạt động chuyên môn có liên quan. Các thành viên Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ tham vấn, chuyên gia theo quy định hiện hành, kinh phí trích từ nguồn dự án; làm việc theo yêu cầu tiến độ thiết kế, trưng bày Bảo tàng Hà Nội và theo quy chế làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND TP về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội.