Hội Luật gia TP Hà Nội: Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 27/6, Hội Luật gia TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025.

5 năm qua, Hội Luật gia TP Hà Nội với hơn 5.000 hội viên đã phát huy vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp đặc thù, thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở Thủ đô, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

3 cá nhân đã được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia TP Hà Nội cử các luật gia làm báo cáo viên pháp luật tại 338 hội nghị của Mặt trận Tổ quốc; Hội Phụ nữ; các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn phổ biến 20 đầu luật (những văn bản pháp luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ công dân) cho hàng chục nghìn người dự nghe.

Các cấp hội tổ chức và phối hợp với một số ngành, cơ quan ở địa phương tổ chức 2.500 hội nghị phổ biến 25 đầu luật (văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ công dân) cho 403.000 người là cán bộ chủ chốt, hội viên Hội Luật gia và Nhân dân ở địa phương dự nghe.

Hội Luật gia TP Hà Nội in và phát hành 364.000 tờ gấp pháp luật, 6.400 cuốn Bản tin Luật gia Thủ đô phát cho người dân và hội viên. Đồng thời, tham gia hòa giải 7.142 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt hơn 85%.

Hội Luật gia TP Hà Nội tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến 

Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia TP Hà Nội duy trì trực tư vấn pháp luật, đã tư vấn được 1.228 vụ việc; các đơn vị hội tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân được 8.799 vụ việc, tư vấn pháp luật qua điện thoại 1088 được hơn 12.600 cuộc gọi.

Hội Luật gia TP Hà Nội phối hợp với Hội Luật gia các quận, huyện, thị xã tổ chức 203 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại 200 xã, phường, thị trấn và Trại Tạm giam số 1, số 2 Công an TP Hà Nội, có 25.650 lượt người được phổ biến pháp luật; 2.160 người được trợ giúp pháp lý…

Bên cạnh đó, Hội Luật gia TP Hà Nội tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát thi hành pháp luật, phản biện xã hội. Thành hội tham gia góp ý 107 dự thảo luật, 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, 9 dự thảo Nghị định của Chính phủ, 1 thông tư của Bộ Tư pháp, 3 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Các đơn vị hội tham gia rà soát, thẩm định, góp ý phản biện hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND và các sở, ngành...

Hội Luật gia TP Hà Nội tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến 

Với các thành tích đã đạt được, từ năm 2015 - 2020, Hội Luật gia TP Hà Nội đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng 2 Cờ đơn vị thi đua xuất sắc (năm 2017, 2018) và 3 Bằng khen (2015, 2016, 2019); UBND TP tặng 1 Cờ đơn vị thi đua xuất sắc (2019), 4 Bằng khen cho thành tích công tác năm (2015, 2016, 2017, 2018), 2 Bằng khen về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 1 Bằng khen về thành tích 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị, 3 cá nhân đã được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Hội Luật gia TP Hà Nội cũng đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 39 cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến, trong đó có Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị.