Hội Luật gia TP Hà Nội: Tích cực phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/7, Hội Luật gia TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Luật gia, kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành tổ chức triển khai thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên và hội viên của Hội về vai trò Hội Luật gia, thấy rõ hơn vị trí chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong đời sống xã hội ở Thủ đô, nhất là trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với đội ngũ luật gia đông đảo, trong đó có nhiều chuyên gia pháp luật, 20 năm qua, Hội Luật gia TP Hà Nội đã có nhiều biện pháp đổi mới để việc đóng góp xây dựng pháp luật; đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các luật gia xây dựng 291 dự thảo luật. Các Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội, Hội Luật gia các quận, huyện, thị xã đã tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến, thẩm định, rà soát hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp và các sở, ngành trong  Thành phố ban hành.

Quang cảnh hội nghị

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam. Nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia TP Hà Nội xác định phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân là công tác trọng tâm của tất cả các cấp Hội Luật gia trên địa bàn thành phố và đã triển khai hoạt động có hiệu quả. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức kịp thời, thường xuyên, đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, báo, đài tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Xác định rõ hoạt động tư vấn pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, các cấp Hội Luật gia thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng chính sách, người nghèo, người chưa thành niên phạm tội, trẻ em bị xâm hại, ngược đãi…

Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia TP Hà Nội có 8 chi nhánh đặt tại một số quận, huyện trong thành phố với 46 tư vấn viên, 20 cộng tác viên (trong đó có 6 chi nhánh tư vấn pháp luật có thu thù lao, 1 chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo và trẻ em; 1 chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật qua điện thoại 1088). Trong suốt 20 năm qua, các chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật luôn duy trì hoạt động đều và tích cực chủ động khai thác công việc nên đạt kết quả tốt.

Tham luận tại hội nghị, Luật gia Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ IX (từ năm 2013 đến 2020), Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật được 98.665 vụ việc. Trong đó, có 49.324 vụ việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý như người nghèo, trẻ em, gia đình có công với cách mạng, người khuyết tật, nạn nhân bị bạo lực gia đình…