Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư: Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 7

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/5, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 5/2018. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ đầu cầu T.Ư tại Hà Nội đến gần 300 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện trên cả nước.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
 Quang cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề về “Chiến tranh mạng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Việt Nam trong tình hình hiện nay”. Tiếp theo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông đã thông báo nhanh tới các đại biểu về kết quả Hội nghị T.Ư 7 (khoá XII).

Theo đó, Hội nghị T.Ư 7 đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết; xem xét 3 báo cáo và thực hiện công tác cán bộ. Đặc biệt, T.Ư đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, từ đó quyết định thông qua Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. Cụ thể,

2 trọng tâm gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

5 đột phá bao gồm: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm. Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với Nhân dân và thông qua đó Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.
Định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy T.Ư cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị T.Ư 7 (khoá XII); kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước Quý II/2018.
Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng chống lụt bão, úng ngập. Tập trung tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc…