Hội nghị CG giữa kỳ năm 2010 tổ chức tại tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2010 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2010 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Công tác tổ chức Hội nghị quan trọng này được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và các cơ quan liên quan thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng hiện thực hóa và triển khai, thực hiện cam kết có hiệu quả các khoản cam kết tài trợ của Hội Nghị CG năm 2009.

Như Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa tin, kết thúc hội nghị CG  2009 vừa diễn ra từ 2-4/12/2009, các nhà tài trợ đã cam kết dành hơn 8 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam trong năm tới, mức kỷ lục từ trước đến nay. Đây cũng là mức cam kết khá ấn tượng, nhất là trong bối cảnh kinh thế giới đang gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận các nguồn vốn vay bị hạn chế.

Điều này thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; kinh tế tiếp tục hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới; quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển...

Hội nghị CG giữa kỳ là Diễn đàn để trao đổi ý kiến giữa Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đánh giá lại việc thực hiện các cam kết viện trợ tại Hội nghị CG năm trước cũng như các biện pháp phối hợp giữa Chính phủ và các nhà tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ.