Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/12/2022, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khoá 26. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, Quận ủy Hoàn Kiếm số hóa tài liệu, gửi mã QR tài liệu trước ngày Hội nghị diễn ra để các đại biểu nghiên cứu trước, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí, thời gian trong in và phát tài liệu. Đây cũng là Hội nghị với tinh thần đổi mới, các đại biểu dự hội nghị được chia thành 3 tổ thảo luận với các nội dung bám sát các báo cáo được trình bày tại hội nghị, từ đó, hội nghị có được nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng của đại biểu.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định chủ trì Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định chủ trì Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Xây dựng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2023.

Sau phần thảo luận tại tổ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy  Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thay mặt UBND quận phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 26 và các chương trình, kế hoạch trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của quận.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn quận đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, các loại hình thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại tiếp tục được khuyến khích phát triển; du lịch phục hồi và tăng trưởng cao sau đại dịch Covid-19; Các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo, tạo nguồn lực cho phát triển; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 111,1% dự toán năm (khoảng 12.500 tỷ đồng); chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên.

Quận đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu HĐND Quận giao.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy  Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy  Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh được chỉ đạo hết sức tập trung và tích cực. Quận đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XIII) và các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của Quận và Thành phố; tiếp tục thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố.

Bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho rằng, năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàn Kiếm.

Quan điểm chỉ đạo của Quận ủy năm 2023 là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác.

Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố, năm “Kỷ cương – An toàn – Phát triển” của quận trong năm 2023.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thay mặt UBND quận phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thay mặt UBND quận phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội... bám sát Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội 26 Đảng bộ Quận; 7 chương trình công tác, các đề án, kế hoạch, chương trình công tác của Quận ủy, rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những nhiệm vụ, chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó; thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thành phố phân cấp, ủy quyền.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ, quảng bá và phát triển du lịch. Thúc đẩy phát triển các phố nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tập trung phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quận. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa…

Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng người Hà Nội, người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng của Thành phố; tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ mục tiêu xây dựng quận trở thành đô thị thông minh. Đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm; thực hiện tốt chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, không để phát sinh hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc và tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu kết luận Hội nghị
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu kết luận Hội nghị

Thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị các đồng chí Quận ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023.

Trước mắt, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân”, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ đầu năm.

Tập trung chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Qúy Mão. Đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng... bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc.