Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Trần Long - Thuỷ Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
 Quang cảnh hội nghị.
Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hội nghị sẽ tập trung xem xét 6 nội dung chính. Trong đó, có Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của TP. Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thành uỷ. Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ khoá XVI ban hành kèm theo Quyết định số 3868-QĐ/TU ngày 29/5/2018 theo Quy định số 10-Qđi/TW ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị và Quyết định số 168-QĐ/TW ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư. Các nội dung UBND TP trình kỳ họp thứ 9 HĐND TP thuộc thẩm quyền xem xét, cho ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ TP: Báo cáo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019. Báo cáo về điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình trọng điểm TP giai đoạn 2016 – 2020.
 Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo.
Giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh
Báo cáo về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị do Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trình bày cho thấy, sáu tháng đầu năm 2019, với nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương song với tinh thần quyết tâm chính trị cao; phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều đổi mới nên Đảng bộ TP đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra và giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
Nổi bật, đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng đảng và bước đầu đạt kết quả tích cực.Báo cáo Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị đảm bảo chất lượng, tiến độ.Chỉ đạo sớm công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ.Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đối ngoại của TP.
Bên cạnh đó, triển khai lựa chọn 5 quận, huyện uỷ (Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ) xây dựng và triển khai các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, đảm bảo đúng quy định. Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 86 học viên và 2 lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho 40 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 2 lớp nguồn quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ cùng cấp cho 205 học viên; 62 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho 9.237 lượt cán bộ; 19 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và đảng viên mới cho 2.326 lượt cán bộ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 60 đồng chí. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kết nạp Đảng đối với 16 trường hợp (6 trường hợp kết nạp chủ DN tư nhân vào Đảng và 10 trường hợp kết nạp lại). 
Trong công tác kiểm tra, giám sát: Đã kiểm tra đối với 824 tổ chức đảng và 238 đảng viên; giám sát đối với 503 tổ chức đảng và 263 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 3 đoàn kiểm tra tại 12 địa phương, đơn vị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020”.
Đáng chú ý, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên. Cá biệt đã xử lý kỷ luật một đồng chí Bí thư Huyện ủy bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy kịp thời tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ đồng chí Bí thư Thành ủy giao. Đề xuất xử lý 13 đơn thư khiếu nại, phản ánh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và qua đó góp phần ổn định tình hình trên địa bàn TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản trình bày báo cáo tại hội nghị.

Kinh tế tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ

Báo cáo về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản trình bày cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ. GRDP tăng 7,21% (cùng kỳ tăng 7,15%).

Trong đó, có một số ngành, lĩnh vực tăng cao hơn cùng kỳ như: Xây dựng tăng 10,17% (cùng kỳ tăng 7,64%); Thuế sản phẩm tăng 8,82% (cùng kỳ tăng 6,86%). Tuy nhiên, cũng có một số ngành, lĩnh vực tăng thấp hơn cùng kỳ như: Dịch vụ tăng 6,66% (cùng kỳ tăng 7,11%); Khách du lịch ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 17,2%); Công nghiệp tăng 7,72% (cùng kỳ tăng 7,97%); Nông nghiệp tăng 1,15% (cùng kỳ tăng 3,29%).

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 5,416 tỷ USD và tiếp tục dẫn đầu cả nước. Trong đó có 388 dự án cấp mới với vốn đăng ký 704 triệu USD; 95 lượt dự án tăng vốn với 312 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong DN Việt Nam 612 lượt với tổng số vốn 4,4 tỷ USD. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 20.462,5 tỷ đồng. Cấp Giấy chứng nhận thành lập mới 13.690 DN với vốn đăng ký hơn 143.000 tỷ đồng (tăng 10% về số lượng DN và tăng 1% vốn đăng ký so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 140.000 tỷ đồng (tăng 12,02%).

Ngoài ra, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước 132.134 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán (cùng kỳ đạt 50,4% dự toán). Chi ngân sách địa phương ước 33.818 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán (cùng kỳ đạt 32,7%). Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 5,4% (cùng kỳ tăng 22,5%) và nhập khẩu tăng 4,6% (cùng kỳ tăng 7,4%).

Quản lý, phát triển đô thị chuyển biến tích cực

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, trong 6 tháng đầu năm, diện tích được phủ kín quy hoạch đạt 86%; hoàn thành hạ ngầm 96/177 tuyến phố; xử lý được 5/33 điểm ùn tắc; thí điểm tổ chức giao thông tại 2 điểm và đang tiếp tục xử lý các điểm còn lại. Hệ thống sông, hồ tiếp tục được quan tâm cải tạo. Trong đó, đã thử nghiệm công nghệ xử lý nước tiên tiến của Nhật Bản tại sông Tô Lịch và Hồ Tây. Toàn TP trồng mới hơn 166.000 cây đô thị và cây bóng mát; tỷ lệ cấp nước sạch đạt 57%.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển. Theo đó, việc tuyên truyền, thực hiện 2 Quy tắc ứng xử được triển khai với nhiều hình thức. Triển khai đúng tiến độ các công việc chuẩn bị Giải đua xe Công thức 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu TP thông minh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt trên 62%.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ cương hành chính được tăng cường. Theo đó, đã tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” với sự tham gia của khoảng 3.700 người. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, TP. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền tăng 16 bậc.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy tích cực thực hiện chương trình hợp tác với các địa phương. Đến nay, đã làm việc tại 22 tỉnh, TP nhằm thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tinh thần Hà Nội vì cả nước.

Một số chỉ tiêu đạt thấp hơn cùng kỳ

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cũng thẳng thắn chỉ ra một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ như: Sản xuất công nghiệp; tổng mức bán ra, bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất, nhập khẩu; khách du lịch... Ngoài ra, chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ (CPI 6 tháng ước tăng 4,03- 4,1%; cùng kỳ tăng 3,4%). Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện từ tháng 2/2019 đang diễn biến phức tạp (đến ngày 23/6 đã tiêu hủy 429.029 con và làm giảm 22,9% tổng đàn). Chỉ số PAPI năm 2018 tăng 2 bậc nhưng vẫn trong nhóm thấp của cả nước.

Bên cạnh đó, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn thấp; tỷ lệ giao đất dịch vụ, tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Công tác GPMB ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Còn vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm tại các quận, huyện, thị xã. Hiện tượng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra tại các tuyến phố có công trình đang thi công, các tuyến xuyên tâm, các khu đô thị, cơ quan, trường học. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy, tín dụng đen, vi phạm pháp luật về môi trường chưa có dấu hiệu giảm; số vụ cháy giảm so với cùng kỳ song thiệt hại về người tăng và nguy cơ cháy nổ vẫn còn tiềm ẩn…