Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/6, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khoá 26. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ quận; bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Theo đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, quận đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế của đất nước và Thủ đô có dấu hiệu phục hồi, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đã được cải thiện, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những thách thức không nhỏ.
Ngay từ cuối năm 2021, quận đã đánh giá và xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 và sớm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Các cấp uỷ, chính quyền từ quận tới cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với các biện pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ khó khăn, do vậy đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022.

Kinh tế quận Hoàn Kiếm tiếp tục phục hồi và có bước tăng trưởng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 5.776 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán năm, bằng 107% so với cùng kỳ.
Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ với các giải pháp quyết liệt, diện mạo đô thị của quận có chuyển biến rõ nét và tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững...

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ Tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2022.
Đây là mô hình hoạt động sáng tạo của Quận uỷ, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ quận, thông qua Hội thi đã góp phần nâng cao kiến thức và kinh nghiệm công tác cho các đồng chí Bí thư chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, được các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận rất phấn khởi.

Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh, biểu dương kết qua đã đạt được, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần phải khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng định yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tinh thần quyết liệt, năng động, hiệu quả hơn. Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022.
Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở; chú trọng chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận, vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tập trung thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám giát, thi hành kỷ luật Đảng. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nội chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thành ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch, luân chuyển điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan và quy tắc ứng xử nơi công cộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận.
Hai là, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Chính phủ, Thành phố Hà nội về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, quan tâm giải quyết những vướng mắc tại các dự án GPMB trên địa bàn quận, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án.
Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên, quyết liệt nhiệm vụ quản lý TTĐT, TTATGT, VSMT. Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Kiên quyết không để tái lấn chiếm hè để kinh doanh, quản lý việc sắp xếp các điểm giao thông tĩnh đúng quy định. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án giãn dân Phố cổ quận Hoàn Kiếm; triển khai các kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà đất, công tác phòng chống lụt bão, chủ động triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn người và tài sản trong mùa mưa bão.
Bốn là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, triển khai công tác tuyển sinh và khai giảng năm học 2022 – 2023. Chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.
Năm là, chủ động nắm chắc tình hình, có những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH, nhất là địa bàn nhạy cảm, những lĩnh vực phức tạp. Thường xuyên làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện. Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sáu là, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND quận, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của UBND quận, phường. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các sai phạm nhằm tạo được chuyển biến thực sự về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

MTTQ và các đoàn thể nhân dân quận, phường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh, nhiệm vụ của Quận từ nay đến hết năm 2022 là rất quan trọng, với khối lượng công việc rất lớn, đồng thời nhiều khó khăn, đòi hỏi sự lãnh đạo hết sức tập trung của các cấp uỷ.

“Với sự đoàn kết, chủ động, đổi mới phương pháp công tác, chúng ta sẽ tạo sự đồng thuận chung trong toàn Đảng bộ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2022, tạo cơ sở quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả giai đoạn 2020 - 2025”.