Hội Nông dân TP Hà Nội phát động phong trào thi đua

Bình Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/2, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội tổ chức hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Năm 2017, HND TP Hà Nội phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP.
 HND các huyện, thị xã ký kết giao ước thi đua năm 2017

Theo đó, các cấp Hội phấn đấu thực hiện 16 chỉ tiêu thi đua thuộc 4 nội dung quan trọng. Một là, tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của TP. Hai là, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ba là, thực hiện tốt các giải pháp giúp nông dân phát triển kinh tế và nâng cao các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, tạo việc làm cho con em nông dân. Bốn là, tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức hiểu biết vế pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân. Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phòng trào thi đua; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo HND TP Hà Nội đã thông qua Thông báo số 451-TB/BTCTU về kết luận của Ban tổ chức Thành ủy về chủ trương chấm dứt hoạt động của HND các quận.