Hội phụ nữ Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại hội hội nghị, các đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ TP Hà Nội đã được báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2011 – 2015; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay…

Kinhtedothi - Tại hội hội nghị, các đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ TP Hà Nội đã được báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2011 – 2015; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay…
hội nghị
Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 
Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ cấp quận, huyện, thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đánh giá, 2 Đại hội điểm của Hội LHPN quận Long Biên và huyện Phúc Thọ đã tổ chức thành công, đảm bảo quy trình, nguyên tắc và nội dung đúng nhiệm vụ của Đại hội. Các văn kiện của Đại hội được chuẩn bị tốt, công tác tuyên truyền tạo sức lan tỏa… Bên cạnh đó, đối với công tác tổ chức thành công Đại hội Hội phụ nữ các quận, huyện và đơn vị trực thuộc trong thời gian tới, đại diện Hội LHPN TP Hà Nội cũng đề nghị, các cấp hội cần quan tâm nhiều nội dung cụ thể. Trong đó, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo đại hội từ cơ sở nếu có nhiều ý kiến khác nhau thì đại hội phải tiến hành thảo luận và biểu quyết về chỉ tiêu. 

Ngoài ra, đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Hội LHPN TP lưu ý các cấp hội phải đảm bảo cơ cấu và qui trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cũng như các chức danh chủ chốt. Tổ chức họp Ban Chấp hành phiên cuối thông quan toàn bộ nội dung chuẩn bị Đại hội sau khi báo cáo và được sự nhất trí của BTV quận, huyện ủy cũng như Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội…