Hội Việt - Séc TP Hà Nội hướng tới những hoạt động thiết thực nhiệm kỳ mới

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/10, Hội hữu nghị Việt - Séc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của Hội được tiến hành 5 năm một lần.

Tại Đại hội này, các thành viên, đại biểu đã kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm về những hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Mở đầu đại hội.

Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; căn cứ sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Séc, Hội Hữu nghị Việt – Séc thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn và bổ sung mới Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; Tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào các hoạt động hoà bình, hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Séc tổ chức; Chủ động tổ chức hoạt động tại các Chi hội nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt-Séc; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, quảng bá hình ảnh và những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới hội nhập về đất nước con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị về cả bề rộng và chiều sâu…

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 35 thành viên. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Duy Phương, Ủy viên đoàn Chủ tịch Hiệp hội Đúc châu Á, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Được thành lập theo Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND TP Hà Nội, Hội hữu nghị Việt-Séc TP Hà Nội là một tổ chức xã hội, có nhiệm vụ phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tiến hành các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với nhân dân Thủ đô Praha, nhân dân Séc, nhằm mở rộng và tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Thời gian qua, Hội đã có những đóng góp xứng đáng vào các hoạt động hoà bình hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và các thành phố khác trên thế giới, đặc biệt là thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.