Hôm nay (11/2), chính thức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH

Nguyên Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ hôm nay 11/2/2017, Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 28/12/2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực pháp luật.

Điều chỉnh lương tháng đã đóng bảo hiểm

Theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH, đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, thì tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng này sẽ được điều chỉnh.

 Ảnh minh họa

Cụ thể, (tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm) = (Tổng tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm) X (Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng).

Mức điều chỉnh cụ thể được xác định như sau: đóng BHXH trước năm 1995 – mức điều chỉnh 4,40; năm 1995 – 3,74; 1996 – 3,53; 1997 – 3,42; 1998 – 3,18; 1999 – 3,04; 2000 – 3,09; 2001 – 3,10; 2002 – 2,99; 2003 – 2,98; 2004 – 2,69; 2005 – 2,48; 2006 – 2,31; 2007 – 2,13; 2008 – 1,73; 2009 – 1,62; 2010 – 1,48; 2011 – 1,25; 2012 – 1,15; 2013 – 1,08; 2014 – 1,03; 2015 – 1,03; 2016 – 1,00; 2017 – 1,00.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định nói trên.

Đối tượng và mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 42/2016/TT - BLĐTBXH còn quy định đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, cụ thể: Người tham gia bảo BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng này được điều chỉnh theo công thức sau:

Hôm nay (11/2), chính thức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH - Ảnh 2

Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH cũng quy định, đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định như trên.

Mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện hoặc mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP .

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần