Hôm nay, chất vấn hai Bộ trưởng Y tế và Nội vụ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cuối tuần qua, Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

* Đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Quốc hội bầu

Một điểm mới của đề án là các chức danh do Quốc hội bầu sẽ chịu sự đánh giá tín nhiệm hàng năm. Kết quả bỏ phiếu được công bố công khai. Người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán 2 lần liên tiếp sẽ xem xét, trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng rút ngắn thời gian tiến hành kỳ họp nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và hiệu quả. Việc xin ý kiến lần đầu về các dự án luật cũng đổi mới với hình thức tổ chức truyền hình trực tuyến với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội ở 63 tỉnh, thành phố. Còn tại kỳ họp Quốc hội, chỉ thảo luận ở tổ những dự án luật lớn, còn ý kiến khác nhau theo đề nghị của UBTVQH.

Theo đó, đối với việc tổ chức kỳ họp Quốc hội, có 2 phương án. Thứ nhất là rút ngắn thời gian họp mỗi kỳ xuống còn 20 - 25 ngày (so với 30 - 35 ngày hiện nay), mỗi năm họp 2 kỳ; một phần công việc của kỳ họp sẽ được chuyển sang hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp và các đại biểu Quốc hội chuyên trách. Phương án hai, mỗi năm tổ chức 3 kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất chủ yếu về công tác xây dựng pháp luật và một số vấn đề kinh tế xã hội cấp bách, được tổ chức vào tháng 3. Hai kỳ họp tiếp theo để thảo luận, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội và một số nội dung khác, được tổ chức vào nửa đầu tháng 7 và nửa đầu tháng 11.

Bước đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội cũng được thể hiện ngay tại phiên họp này. Hôm nay (ngày 26/3) UBTVQH tổ chức chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến để nhân dân theo dõi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần