DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hôm nay, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TAND tối cao khóa XV tuyên thệ trước Quốc hội

Nguyễn Vũ
26-07-2021 05:33
Kinhtedothi- Hôm nay, ngày 26/7, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV bước sang tuần làm việc thứ hai, cũng là tuần làm việc cuối cùng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành thời gian cho công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiện toàn hàng loạt chức danh lãnh đạo Nhà nước.
Tin liên quan
  • Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước
Sáng nay, ngày 26/7, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Trước đó, chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới. Theo tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021) để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
Hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 4/2021). Ảnh: Quochoi.vn
Theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.
Tiếp đó, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó các đại biểu thảo luận tại Đoàn về các nhân sự này.
Chiều nay, ngày 26/7, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước Quốc hội theo quy định của Hiến pháp.
Chiều cùng ngày, Quốc hội cũng tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo quy định của Hiến pháp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sau khi được bầu sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng thời, các Ủy ban của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về các vấn đề này trước khi các đại biểu thảo luận tại Đoàn.
Trong chương trình làm việc ngày 26/7, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.