Hơn 17.000 người tham gia Thiên Ngọc Minh Uy chưa thanh lý hợp đồng

Ánh Ngọc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy vừa có báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh lý hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.

17.000 người tham gia Thiên Ngọc Minh Uy chưa đề nghị thanh lý hợp đồng. Ảnh Internet.
Theo báo cáo, số lượng người tham gia tính đến thời điểm Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (ngày 26/4/2017) là 26.700 người. Tính đến ngày 26/4/2018, toàn bộ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mà Thiên Ngọc Minh Uy đã ký với người tham gia bán hàng đa cấp đã chấm dứt hiệu lực (theo quy định tại hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với người tham gia, hợp đồng chấm dứt khi Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp).
Trong số 26.700 người tham gia, có 17.138 người (chiếm 64,1%) Công ty chưa nhận được đơn đề nghị thanh lý hợp đồng của người tham gia. Công ty cam kết sẽ tiếp nhận và tiến hành thanh lý hợp đồng đúng quy định hiện hành khi nhận được đơn đề nghị của người tham gia.

Từ ngày 26/4/2017 đến ngày 30/6/2018, Thiên Ngọc Minh Uy đã tiếp nhận 9.562 người yêu cầu thanh lý và mua lại hàng hoá, trong đó Công ty này đã thanh lý hợp đồng với 8.723 người (chiếm 32,6%), còn lại 839 người Công ty đã có giấy hẹn người tham gia đến công ty ký thanh lý hợp đồng theo quy định.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng khuyến cáo, trường hợp còn tranh chấp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham gia bán hàng đa cấp có thể liên hệ trực tiếp với công ty hoặc chi nhánh gần nhất của công ty để yêu cầu giải quyết theo quy trình của công ty và theo quy định pháp luật.