Hơn 203 tỷ đồng cho hệ thống xăng dầu Quốc lộ 10

Chia sẻ

KTĐT - Theo Bộ Công Thương, mục tiêu phát triển của dự án là xây dựng một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại với quy mô thống nhất.

KTĐT - Theo Bộ Công Thương, mục tiêu phát triển của dự án là xây dựng một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại với quy mô thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (xăng, LPG...), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên Quốc lộ 10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc đường quốc lộ.

Theo Bộ Công Thương, nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông, bộ đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư hơn 203 tỷ đồng quy hoạch hệ thống xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 để tạo các điểm giao thông tĩnh cũng như đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu trong mọi tình huống.

Theo Bộ Công Thương, mục tiêu phát triển của dự án là xây dựng một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại với quy mô thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (xăng, LPG...), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên Quốc lộ 10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc đường quốc lộ.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đưa ra dự định sắp sếp lại các cửa hàng hiện có, từ đó sẽ loại bỏ dần các cửa hàng không còn phù hợp về quy hoạch phát triển chung của địa phương hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn. Thông qua dự án này, hệ thống các cửa hàng hiện có cũng được khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất kỹ thuật, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, tiết kiệm quỹ đất, kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với các dịch vụ thương mại khác.

Tuy nhiên, để đạt được quy chuẩn của dự án, các cửa hàng xây dựng mới cần có kết cấu cột bơm xăng hợp lý mới có thể kết hợp hoặc chuyển đổi nguồn cung cấp nhiên liệu từ xăng, dầu các loại sang LPG, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu thụ cho các phương tiện giao thông.

Vì vậy, các cửa hàng loại I tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1-2 vòi) kèm theo nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm; các cửa hàng loại II là 4 vòi và loại III là 3 vòi cùng các dịch vụ thương mại khác. Không những thế, diện tích đất tối thiểu phải đạt 5.600m2, có chiều rộng mặt tiền 70m trở lên mới có thể đảm bảo phát triển hài hòa hiệu quả kinh tế./.