Hơn 40.000 doanh nghiệp thành lập mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến đầu tháng 7/2013, cả nước có 40.523 DN thành lập mới, trong đó có 249 DN Nhà nước, 542 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 39.732 DN ngoài quốc doanh.

Cũng trong thời gian này, số DN ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh là 24.931 đơn vị, trong đó có 202 DN Nhà nước, 269 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 24.460 DN ngoài quốc doanh.