Hơn 61.000 doanh nghiệp "chào đời" từ đầu năm

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có 61.276 doanh nghiệp thành lập mới và 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 76.655 doanh nghiệp, trong đó có 61.276 doanh nghiệp thành lập mới và 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
 
Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới có vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng qua là 1.455.382 tỷ đồng, bao gồm: 596.196 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 859.186 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn (có 18.104 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn).
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư , trong tháng 6/2017, có 10.742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.562 tỷ đồng; so với tháng trước, giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% về số vốn; so với cùng kỳ năm 2016, tăng 10,05% về số doanh nghiệp và tăng 41,2% về số vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng trước, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 6 trên cả nước là 1.921 doanh nghiệp, tăng 0,4% so với tháng 5/2017. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.729 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với tháng 5/2017.
Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.673 doanh nghiệp, tăng 24,4% so với tháng 5/2017. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 6 của cả nước là 758 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với tháng 5/2017. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 là 105.604 lao động, tăng 8,0% so với tháng 5/2017.
Thống kê cho thấy, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Kinh doanh bất động sản có 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37,2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 318 doanh nghiệp, tăng 30,9%.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 1.597 doanh nghiệp, tăng 30,4%. Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 442 doanh nghiệp, tăng 23,1%... Duy nhất chỉ có lĩnh vực vận tải kho bãi có 3.068 doanh nghiệp, giảm 5,5%.