Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 15/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết MOU giữa Trung tâm Truyền thông (Bộ TN&MT) và các trường Đại học trong công tác Truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

 Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận
Lễ ký kết thỏa thuận giữa Trung tâm Truyền thông (Bộ TN&MT) và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với mục tiêu đóng góp vào hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục, sự kiện, cuộc thi về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.
Đồng thời hỗ trợ tuyên truyền, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục, đào tạo, truyền  thông về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Phối hợp triển khai các sự kiện, ngày lễ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Nhất là, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.
Với lễ ký kết này, nhiều nội dung hợp tác được triển khai cụ thể, thiết thực như: Tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Trong đó, chú ý đến việc tạo liên kết tổ chức các hoạt động truyền thông về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Giới thiệu, và trao đổi các chuyên gia, giảng viên, cán bộ kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững mà cả hai bên cùng có thế mạnh và mong muốn. Hỗ trợ điều kiện thực hành, thực tập cho sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh của các trường tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường…
Bên cạnh đó, phối hợp triển khai chương trình ngoại khóa xanh trong các trường học. Phối hợp xây dựng tài liệu ngoại khóa về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; tổ chức seminar dưới dạng hội trại khoa học dành cho sinh viên tìm hiểu về truyền thông tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Cuộc thi “Giới trẻ với phát triển bền vững”; Các cuộc thi sản xuất Videoclip, Vlog,… Cùng với đó là nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển.
                                                                                                       
Hàng năm, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và các trường Đại học như: Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Khoa học tự nhiên, Kinh tế ĐHQG Hà Nội có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện trong những năm tiếp theo.
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường giao Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện làm đầu mối; Các trường Đại học giao các bộ phận chức năng làm đầu mối phối hợp.