Hợp tác xã sản xuất hàng hóa thiếu tính liên kết

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT đang thúc đẩy liên kết hợp tác với quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hợp tác xã.

Sáng 12/9 tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo về vai trò của hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất.

Hiện nay cả nước ta có trên 10.000 hợp tác xã nông nghiệp và trên 60.000 tổ hợp tác đang hoạt động. Hầu hết hợp tác xã làm các dịch vụ như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thủy lợi, giống cây trồng, cung ứng vật tư, phân bón, dịch vụ thú y...

 
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hằng)
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Hằng)
Ý kiến của các đại biểu tại hội thảo cho rằng, trong bối cảnh nền nông nghiệp đang chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ nhằm tiến lên nền sản xuất hiện đại, an toàn, bền vững thì việc xây dựng và phát huy mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi là hướng đi đúng đắn, trong đó không thể thiếu vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị này.

Do vậy, nguồn nhân lực quản lý hợp tác xã phải được đào tạo và đào tạo lại theo chuẩn mực; thiết lập cơ chế phối hợp thực sự có hiệu quả với các cấp, ngành ở nông thôn; tăng cường vai trò tư vấn hỗ trợ của Liên minh hợp tác xã các cấp. Nhưng quan trọng nhất, hợp tác xã phải trực tiếp ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp bao tiêu trọn gói các sản phẩm nông sản thì mới mang lại nhiều lợi ích cho cho thành viên hợp tác xã và nông dân.

Ông Lê Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn- Bộ Nn&PTNT cho biết, Bộ đang thúc đẩy liên kết hợp tác với quốc tế, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hợp tác xã trong thời gian tới.

“Doanh nghiệp hợp tác xã và nông dân phải ngồi với nhau, bàn về kế hoạch cụ thể về chiến lược, kế hoạch, dự đoán những rủi ro…để có biện pháp kịp thời trong việc sản xuất hàng hóa. Hiện Bộ NN&PTNT đang hướng dẫn và thúc đẩy các thúc đẩy về liên kết về sản xuất hàng hóa thời gian tới. Ngoài ra các chương trình, dự án, hợp tác quốc tế đang được đẩy mạnh nhằm đầu tư mạnh vào các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đặt vai trò chuỗi giá trị các tổ chức nông dân lên hàng đầu để hỗ trợ cho sản xuất hàng hóa nói chung và hợp tác xã nói riêng”, ông Thịnh cho biết.