Hưng Yên có Phó Chủ tịch UBND mới

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn bổ sung ông Nguyễn Xuân Thơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.

KTĐT -  Ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn bổ sung ông Nguyễn Xuân Thơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần