DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưng Yên: Duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nhiều khu đô thị lớn

Khang Nhi
11-07-2021 19:08
Kinhtedothi- UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra nhiều quyết định về việc duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhiều dự dán khu đô thị trên địa bàn.
Tin liên quan
Cụ thể, theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An, huyện Văn Lâm. Theo đó, quy mô diện tích nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An khoảng 293,96 ha. Quy mô dân số đô thị khoảng 42.000 người (không thay đổi so với đồ án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2289/QĐ- UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh và Quyết định chủ trương đầu tư số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung điều chỉnh, điều chỉnh giảm số lượng nhà biệt thự, tăng số lượng nhà liền kề do thay đổi giải pháp bố trí, sắp xếp về vị trí; điều chỉnh kích thước và diện tích các lô đất nhà ở thấp tầng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực.
 
Điều chỉnh giảm 04 đơn nguyên nhà ở cao tầng tại các khu đất xây dựng nhà ở cao tầng (từ 14 đơn nguyên xuổng còn 10 đon nguyên); diện tích khu đất và tầng cao không thay đổi so với quy hoạch được duyệt nhằm giảm mật độ xây dựng, tăng tiện ích, sân vườn cảnh quan cho các khu nhà ở cao tầng.

Điều chỉnh giảm tầng cao công trình tại khu đất công cộng CC-08 xuống còn 08 tầng (theo quy hoạch được duyệt là 15 tầng) và điều chỉnh giảm tầng cao công trình công cộng cấp đô thị và cấp đơn vị ở xuống còn 05 tầng (theo quy hoạch được duyệt là từ 8- 15 tầng). Tách lô đất xây dựng công trình công cộng CC-11 (theo quy hoạch đã phê duyệt) thành 02 lô có ký hiệu CC-11 và CC-11A; Điều chỉnh số tầng cao công trình công cộng cấp đô thị tại lô đất CC-11A và CC-12 lên tối đa 30 tầng nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc và cân bằng chỉ tiêu sử dụng đất đô thị.

Điều chỉnh tăng tầng cao công trình tại khu đất xây dựng nhà ở xã hội thành 12 tầng (theo quy hoạch được duyệt từ 5-11 tầng) nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng nhu cầu ở của người dân.

Bổ sung quỹ đất xây dựng công trình cộng công (CC-05A) để bổ trí trụ sở đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đảm bảo quy định về PCCC.

Bổ sung quỹ đất hành lang cây xanh cách ly dọc tuyến điện cao thế 110kV tại khu vực phía Tây Bắc dự án, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Điều chỉnh cục bộ phương án bố trí mặt bằng, hình thức kiến trúc tại một số lô đất ở cao tầng, nhà ở xã hội, trường học, y tế và đất xây dựng công trình dịch vụ do có sự điều chỉnh về ranh giới lô đất và tầng cao công trình phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Xác định phạm vi, ranh giới, tính chất, chức năng sử dụng không gian để xây dựng các tầng hầm tại khu vực đất công trình công cộng, nhà ở xã hội và nhà ở cao tầng…

Theo Quyết định 1423/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ ỉệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang.

Cụ thể, quy mô diện tích nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Dream City khoảng 457,92 ha. Quy mô dân số đô thị khoảng 65.000 người (không thay đổi so với Đồ án đã được phê duyệt tại Quyết định số 223l/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh và Quyết định chủ trương đầu tư số 2264/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ).
 Phối cảnh khu đô thị sinh thái Dream City
Điều chỉnh giảm diện tích khu đất xây dựng nhà ở xã hội NOXH-01 do có sự thay đối về hiện trạng sử dụng đất của các khu dân cư hiện hữu (khu vực thôn 14, xã Nghĩa Trụ).

Điều chỉnh giảm số lượng nhà biệt thự, tăng số lượng nhà liền kề do thay đổi giải pháp bố trí, sắp xếp về vị trí; điều chỉnh kích thước và diện tích các lô đất nhà ở thấp tầng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực.

Điều chỉnh giảm diện tích lô đất xây dựng nhà ở cao tầng CT-05 do cập nhật vị trí, quy mô công trình túi ngưỡng (Miếu Quán Dố, diện tích khoảng 504,7m2) theo đề nghị của địa phương. Điều chỉnh giảm 05 đơn nguyên nhà ở cao tầng tại khu đất CT-05 và điều chỉnh giảm 01 đơn nguyên nhà ở cao tầng đối với các khu đất xây dựng nhà ở cao tầng CT01, CT-02, CT-03, CT-04 và CT-06 nhằm giảm mật độ xây dựng, tăng tiện ích, sân vườn cảnh quan cho các khu nhà ở cao tầng.

Điều chỉnh phương án bố trí mặt bằng, bổ sung chức năng dịch vụ tại các khu đất xây dựng công trình công cộng (từ CC-01 đến CC-10; CCTP-01 đến CCTP-17) để đảm bảo sự phù hợp về không gian với các đô thị lân cận. Điều chỉnh giảm tầng cao công trình tại các khu đất xây dựng công trình công cộng (từ CC-01 đến CC-10; CCTP-02, CCTP-04 đến CCTP-16) xuống 04 tầng (theo quy hoạch được duyệt là từ 5-8 tầng); điều chỉnh giảm tầng cao công trình đối với khu đất xây dựng công trình công cộng CCTP-03 xuống 03 tầng (theo quy hoạch được duyệt là 05 tầng); điều chỉnh tăng tầng cao công trình đối với khu đất xây dựng công trình công cộng CCTP-01 lên tối đa 10 tầng; Bổ sung quỹ đất xây dựng công trình trụ sở cơ quan PCCC (CCTP-17) đảm bảo theo quy định về PCCC.

Điều chỉnh chỉ tiêu tầng cao công trình tại các khu đất xây dựng nhà ở xã hội là 10 tầng (theo quy hoạch được duyệt là từ 5 đến 11 tầng); Điều chỉnh phương án bố trí mặt bằng và hình thức kiến trúc của nhà ở xã hội nhằm tăng tiện ích công cộng, sân vườn cảnh quan cho các khu nhà ở xã hội.

Điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh công viên, cây xanh cách ly đô thị để bổ sung quỹ đất để xây dụng hoàn trả hệ thống kênh, mương (đất HTKT) đảm bảo việc tiêu, thoát nước cho khu vực và kết nối đồng bộ về hạ tầng trong và ngoài khu đô thị.

Điều chỉnh cục bộ phương án bô trí mặt bằng, chỉ giới xây dựng tại một số khu đất xây dựng nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, trường học, đất xây dựng công trình công cộng... do có sự điều chỉnh về ranh giới lô đất và tầng cao công trình phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quv hoạch xây dựng.

Xác định phạm vi, ranh giới, tính chất và chức năng sử dụng không gian đê xây dựng các tầng hầm tại một số khu vực đất công cộng và khu nhà ở cao tầng và nhà ở xã hội….

Theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND, tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Nu-9, Khu Đại học Phố Hiến, quy mô dân số khoảng 2000 người.
 
Theo bản vẽ điều chỉnh cục bộ, Ban quản lý khu Đại học đề nghị điều chỉnh bổ sung thêm một đoạn của tuyến đường quy hoạch trục chính (rộng 24m) hướng Đông - Tây và một phần đất cây xanh, bãi đỗ xe tiếp giáp phía sau khu dân cư hiện trạng bám trục đường Quốc lộ 39 vào ranh giới Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Nu-9 để thuận tiện cho việc kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực; điều chỉnh ranh giới lập QHCT phía Đông Khu dân cư mới Nu-9 (tiếp giáp khu dân cư hiện trạng mặt đường Dựng) do việc xác định chi tiết hiện trạng xây dựng của các hộ dân mặt đường Dựng có sự thay đổi so với hồ sơ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Nu-9 đã được phê duyệt.

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp Dự án Khu dân cư Bắc Nu-9; Phía Nam giáp đường giao thông và khu dân cư hiện có; Phía Đông giáp đường Dựng và khu dân cư An Chiểu 2; Phía Tây giáp đường HY3.

Do có sự thay đổi về ranh giới, quy mô và diện tích khu đất lập quy hoạch Khu dân cư mới Nu-9 dẫn tới số lượng lô đất có sự thay đổi so với quy hoạch được duyệt. Cụ thể: Tổng số lô đất xây dựng nhà ở thuộc khu dân cư là 349 lô

(326 lô đất xây dựng nhà liền kề và 23 lô đất xây dựng biệt thự) giảm 01 lô so đồ án đã được phê duyệt là 350 lô (327 lô đất xây dựng nhà liền kề và 23 lô đất xây dựng biệt thự).

Quy hoạch hệ thống giao thông, bổ sung tuyến đường đấu nối từ tuyến T2 (phía Đông - Nam) với đường Dựng có mặt cắt ngang rộng 16,5m-17,7m, bao gồm: Lòng đường rộng 10,5m; vỉa hè rộng 4m-5,2m, bên còn lại rộng 2m...