Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 1/5/2012, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với 3 đối tượng: 1- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 1/5/2012; 2- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/5/2012; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; 3- Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/5/2012 được điều chỉnh như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/5/2012 = Mức lương hưu, trợ cấp tháng 4/2012 x 1,265
 
Bên cạnh đó, người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ, nếu mức lương hưu điều chỉnh trên thấp hơn 1.575.000 đồng/tháng, thì từ ngày 1/5/2012 được điều chỉnh bằng 1.575.000 đồng/tháng.

Điều chỉnh mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất, phụ cấp chuyển ngành

Theo quy định, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều chỉnh mức trợ cấp như sau:

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 1/5/2012 = Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 4/2012 x 1,265

Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2011 đến 30/4/2012 mà chưa được giải quyết chế độ thì mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; từ ngày 1/5/2012, mức trợ cấp của đối tượng này được điều chỉnh theo quy định trên.

Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, thì từ ngày 1/5/2012, mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Tương tự, mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 1/5/2012 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà từ ngày 1/5/2012 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định; quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/5/2012 trợ cấp, phụ cấp cũng được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần