Hướng dẫn thực hiện việc tạm dừng mua xe công

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 14355/BTC-QLCS hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc mua sắm tài sản công.

Văn bản quy định việc thực hiện tạm dừng mua sắm xe ôtô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Trường hợp thực hiện tạm dừng mua sắm xe ôtô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính chất cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, gây trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thì các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc xem xét dựa trên cơ sở đảm bảo đủ 2 điều kiện: Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe ôtô, phương tiện vận tải chuyên dùng hiện có để bố trí cho cơ quan, đơn vị, nhưng vẫn không đáp ứng được để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; đã được bố trí kinh phí mua xe ôtô, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dự toán ngân sách được giao.

Văn bản cũng nêu rõ tạm dừng việc mua sắm thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước).

Về việc mua sắm xe ôtô, trang thiết bị của dự án có sử dụng vốn ODA: đối với dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, việc mua sắm tài sản thực hiện theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và cơ quan, tổ chức viện trợ.

Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA, những gói thầu mua sắm tài sản của dự án thuộc danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì thực hiện tạm dừng; những gói thầu mua sắm tài sản của dự án không thuộc danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì tiếp tục thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về việc mua sắm ôtô, trang thiết bị của dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai: Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì thực hiện tạm dừng; đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án đầu tư xây dựng cơ bản không thuộc danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì tiếp tục thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần