DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trực tiếp công tác phòng, chống dịch

Việt An
24-08-2021 21:16
Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trực tiếp công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều 24/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 Quang cảnh hội nghị. 
Các ý kiến của đại diện các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các địa phương phát biểu tại hội nghị đều biểu thị quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất thông qua kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch; công tác bảo đảm an sinh xã hội và việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt mục tiêu, phương châm, giải pháp của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và hệ thống chính quyền, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với đó là phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong các phong trào, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội thông qua tiếp xúc, đối thoại. 
Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trực tiếp công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho đoàn viên, hội viên, bảo đảm không người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc hoặc khó khăn mà không được trợ giúp.