Huy động thêm 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng HS, SV

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 2/8, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam cho biết, nguồn vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu NHCSXH Việt Nam được Chính phủ bảo lãnh để cho học sinh, sinh viên (HS, SV) vay mới đạt 14.000 tỷ đồng (nằm ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp 16.000 tỷ đồng).

Để đảm bảo duy trì nguồn vốn cho vay quay vòng của chương trình là 50.000 tỷ đồng, cần huy động thêm 20.000 tỷ đồng.

Kể từ khi thực hiện Chương trình tín dụng cho HS, SV, bình quân mỗi năm NHCSXH Việt Nam cho vay 8.000 tỷ đồng, cao nhất là năm 2009: 9.400 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần