Huyện Ba Vì: Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm xanh-sạch-đẹp và an toàn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Ba Vì tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nhằm phát động toàn dân trên địa bàn huyện

Hướng đến phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm lực trong Nhân dân, huyện Ba Vì tổ chức cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” .  

Cuộc thi nhằm phát động toàn dân trên địa bàn huyện nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị, nông thôn; xây dựng cảnh quan, trang trí đường làng, ngõ xóm; đảm bảo thông thoáng - xanh - sạch-  đẹp,  góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã.

UBND huyện Ba Vì  tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn. Ảnh: Hồng Đạt.
UBND huyện Ba Vì  tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn. Ảnh: Hồng Đạt.

Được biết, tiêu chí chấm điểm sẽ đảm bảo hệ thống chiếu sáng, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, môi trường sạch sẽ, cảnh quan môi trường đẹp và đảm bảo an toàn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, năm 2022 huyện Ba Vì phấn đấu là huyện về đích nông thôn mới, trong đó có việc lấy ý kiến của người dân về hài lòng trong xây dựng nông thôn mới.

“Huyện Ba Vì điều kiện về kinh tế, hạ tầng còn chưa được đầu tư nên việc triển khai cuộc thi này cũng gặp khó khăn. Để tránh cuộc thi phát động nhưng hiệu quả không cao Ban Tổ chức cần phải tiếp thu toàn bộ ý kiến để xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã thật bài bàn, cụ thể, rõ thời gian thực hiện, hiệu quả. Phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện cao với phương châm dân biết, dân bàn, dần làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, lấy tiêu chí sạch là quan trọng nhất” – ông Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch thời gian tổ chức triển khai bắt đầu từ tháng 4, thời gian kiểm tra, đánh giá, chấm điểm ở các xã, thị trấn là từ tháng 5, kết thúc vào tháng 12/2022. Định kỳ hàng tháng huyện sẽ chấm điểm ở các xã, thị trấn một lần.