Huyện Chương Mỹ: Phấn đấu giảm hộ nghèo 2,5%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND huyện Chương Mỹ vừa thông qua mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Theo đó, toàn huyện phấn đấu trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 13,22%, tương đương 2.193 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trong nông nghiệp chỉ còn chiếm 19%, còn lại công nghiệp 44%, thương mại dịch vụ 37%. Thu nhập bình quân đầu người 14,2 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lương thực có hạt 110.000 tấn, bình quân lương thực đầu người/năm 350kg. Đặc biệt, trong năm toàn huyện phấn đấu tạo việc làm mới cho 4.500 - 5.000 người, giảm hộ nghèo 2,5%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần