DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Huyện Đan Phượng: Bãi bỏ quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng dân cư ở xã Thọ An

Đạt Lê
13-09-2021 21:55
Kinhtedothi - Ngày 13/9, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã có báo cáo về việc giải quyết việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm dân cư số 4 của UBND xã Thọ An.
 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng.
Theo báo cáo, ngày 10/9/2021, UBND huyện Đan Phượng nhận được Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 09/9/2021 của UBND xã Thọ An về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trường Cụm dân cư số 4 xã Thọ An (Kèm theo Quyết định số 435/ỌĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm dân cư số 4).
Ngay sau khi nhận được Báo cáo, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1769/UBND-VP ngày 10/9/2021 chỉ đạo Trưởng phòng Nội vụ huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan kiểm tra, tham mưu giải quyết về việc UBND xã Thọ An có Quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4;
Phòng Nội vụ huyện đã có Báo cáo số 155/BC-NV ngày 11/9/2021 về kết qủa kiểm tra, đề xuất giải quyết đối với Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND xã Thọ An.
Ngày 12/9/2021, UBND huyện Đan Phượng có Báo cáo số 440/BC-UBND về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm dân cư số 4 của UBND xã Thọ An đê báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng và được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhất trí các nội dung đề xuất tại Báo cáo của UBND huyện.
Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND huyện nhận thấy Quyết định số 435/QĐ- UBND ngày 09/9/2021 của UBND xã Thọ An về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm dân cư số 4 là không đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3912/QĐ- UBND ngày 13/9/2021 về việc bãi bỏ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND xã Thọ An về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 và chỉ đạo tổ chức Hội nghị công khai công bố Quyết định 3912/QĐ-ƯBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện.
Vào hồi 16 giờ 00 ngày 13/9/2021, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tại UBND xã Thọ An. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, cùng các thành phần của xã Thọ An: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Cụm dân cư số 4 và cá nhân bà Trần Thị Gấm để công bố công khai Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc bãi bỏ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND xã Thọ An về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm dân cư số 4. Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND xã Thọ An đã công khai xin lỗi bà Trần Thị Gấm.
UBND huyện Đan Phượng đã chỉ đạo nghiêm túc, công khai, kịp thời, khách quan khi phát hiện UBND xã Thọ An ban hành Quyết định không đúng quy định của pháp luật.