Huyện Đan Phượng quán triệt Nghị quyết của Đảng gắn với phát triển huyện thành quận

Thiên Tú
Chia sẻ

Kinhtedothi -Trong 2 ngày 7-8/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự hội nghị có khoảng 900 cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa tham gia học tập ở lớp cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở; toàn thể cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy Đan Phượng.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền quán triệt tại hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền quán triệt tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản 4 Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII.

Cụ thể, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng cũng quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền cho biết, thông qua lớp học góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 khóa XIII, đưa các Nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Đồng thời, chỉ đạo việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt, công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Chia sẻ thêm với Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền cho biết, huyện Đan Phượng đặc biệt chú trọng quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực tiễn của địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

“Huyện Đan Phượng đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị, định hướng trở thành quận. Đến thời điểm này, huyện Đan Phượng đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Đan Phượng, Song Phượng, Liên Hà, Tân Hội, Thọ Xuân). Huyện phấn đấu hết năm 2022 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành toàn bộ vào năm 2023, trước khi phát triển thành quận” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền cho biết.