Huyện Đan Phượng: Tạo nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã triển khai huy động tiết kiệm dân cư tại 16/16 điểm giao dịch xã, thị trấn trên toàn huyện.

 Người dân gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã.
Thông tin từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Đan Phượng, nhằm huy động tạo nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Đan Phượng - Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp để huy động tiền gửi tiết kiệm ngay tại các điểm giao dịch xã.
Cùng với với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Đan Phượng đã triển  khai huy động tiết kiệm dân cư tại 16/16 điểm giao dịch xã, thị trấn trên toàn huyện. Nguồn vốn huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã được bổ sung vào nguồn vốn cho vay, cùng với nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn địa phương giải ngân cho vay  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Khi gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội, khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn với cùng kỳ hạn; được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán. Hình thức gửi tiết kiệm đa dạng không kỳ hạn, có kỳ hạn và tiết kiệm gửi góp linh hoạt.
Điểm thuận lợi của hình thức huy động tiết kiệm này là mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là 500.000 đồng một lần/sổ; khách hàng có thể gửi tiền tại điểm giao  dịch xã nhưng khi rút tiền có thể rút tại điểm giao dịch xã hoặc tại trụ sở Ngân hàng huyện. Khi gửi tiền được cán bộ ngân hàng tư vấn cụ thể về mục đích, cách thức gửi tiền.
Cùng với đó là thủ tục gửi, rút tiết kiệm nhanh gọn, thuận tiện ngay tại Điểm giao dịch đặt tại UBND xã, thị trấn đảm bảo an toàn, bí mật, người dân không phải mất thời gian, đi xa để gửi tiền tiết kiệm. Do đó, những khách hàng là người nghèo hoặc hộ thu nhập thấp cũng có thể tham gia được. Hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội thể hiện tính nhân văn sâu sắc, vừa huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, tạo thu nhập cho người gửi tiền vừa giúp Ngân hàng Chính sách xã hội có  thêm nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Công tác huy động tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội được chính quyền địa phương quan tâm, ủng hộ và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Tính đến 28/02/2021, số dư tiền gửi tiết kiệm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đan Phượng đạt 62.480 triệu đồng, trong đó số tiền huy động qua điểm giao dịch xã đạt 10.271 triệu đồng tăng 998 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 16,4% tổng tiền gửi tiết kiệm.
Từ nguồn vốn này, sẽ giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần