Huyện Đông Anh có trên 64% hợp tác xã hoạt động khá

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là thông tin được nêu ra tại buổi giám sát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển kinh tế tập thể của Liên minh Hợp tác xã TP tại huyện Đông Anh ngày 20/10.

Sau 3 năm triển khai, đánh giá chung cho thấy, hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Đông Anh nhìn chung ổn định.

Những năm qua, huyện Đông Anh đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan triển khai nhiều chính sách về phát triển kinh tế tập thể. Từ năm 2013 - 2015, đã tỏ chức 138 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các lớp phòng trừ dịch bệnh sâu hại cho hộ nông dân - xã viên các HTX…
 Đoàn giám sát Liên minh HTX TP thăm mô hình rau an toàn và lúa nếp cái hoa vàng tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh
Nhiều HTX tại Liên Hà, Đông Hội, Vân Hà, Mạch Lũng… đã được hỗ trợ đất đai xây dựng trụ sở làm việc. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng không ngừng được đầu tư.

Đến nay, tổng chiều dài tuyến kênh mương là trên 73km, đường nội đồng là 30,3km. Bên cạnh đó, trên 22 tỷ đồng đã được địa phương đầu tư nạo vét kênh mương, tu sửa hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất cho các HTX… Dù vậy, đánh giá khách quan cho thấy, đóng góp của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương là chưa đạt kỳ vọng. Vẫn còn khoảng 36% tổng số HTX hoạt động cầm chừng, không có nhiều chuyển biến sáng tạo trong hoạt động sản xuất.

Số lượng HTX quy mô thôn, nhỏ lẻ còn nhiều, hiệu quả kinh tế cũng như đóng góp về mặt an sinh xã hội là chưa cao. Tính đến trung tuần tháng 10/2016, toàn huyện có 97/171 HTX hoàn thành chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 (chiếm khoảng 57% tổng số HTX)…

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn, ông Nguyễn Quang Mạnh - Chủ tịch Liên minh HTX TP đề nghị UBND huyện Đông Anh cần tập trung rà soát, khẩn trương tiến hành sáp nhập các HTX quy mô thôn, nhỏ lẻ; tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất cho các HTX. Tiếp tục nhân rộng những mô hình kinh tế hộ có giá trị cao, phấn đấu xây dựng, phát triển thành những tổ hợp tác, HTX.

Cùng với việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức thành viên, xã viên về vai trò, ý nghĩa của kinh tế tập thể, địa phương cần sớm tổ chức rà soát, đánh giá năng lực cán bộ quản lý các HTX, có sự đổi mới về công tác cán bộ nhằm tạo động lực cho sự phát triển của các HTX.