DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Huyện Đông Anh đã giải quyết 63/95 vụ khiếu nại, tố cáo

Lâm Nguyễn
27-12-2019 10:52
Kinhtedothi - Ngày 27/12, huyện Đông Anh tổ chức tổng kết công tác Khối Nội vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Tin liên quan
Trong năm 2019, Khối Nội vụ huyện Đông Anh đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận, tham mưu trình và được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5858/QĐ-UBND ngày 21/10/2019. Tích cực xây dựng các Đề án thành phần để báo cáo tập thể lãnh đạo UBND huyện, trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện và trình HĐND huyện thông qua tại các kỳ họp.
Huyện Đông Anh đã cắt giảm 126 thủ tục hành chính cấp huyện, xã.
Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo Nghị định số 61 của Chính phủ và theo đúng chỉ đạo của TP. Cụ thể, đã tiếp nhận và giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ, đảm bảo 100% các thủ tục đều đúng hạn, đúng quy định.
Tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính. Qua rà soát, đã cắt giảm được thời gian thực hiện 83 thủ tục hành chính cấp huyện với tổng thời gian cắt giảm được 413 ngày; cấp xã 43 thủ tục hành chính với thời gian cắt giảm 151 ngày.
Cũng trong năm 2019, Khối đã tập trung chỉ đạo, triển khai 4 cuộc thanh tra hành chính đối với 23 đơn vị, trong đó, có 13 đơn vị vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các kết luận thanh tra của các cấp, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với một số nội dung còn tồn tại.
Đáng chú ý, công tác giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tổng số đơn trên toàn huyện là 731 đơn.
Cụ thể, tổng số vụ khiếu nại là 58 vụ, trong đó: Đã được chỉ đạo giải quyết xong 41 vụ, đang xem xét giải quyết 17 vụ trong thời hạn. Tổng số vụ tố cáo là 37 vụ, trong đó, đã giải quyết xong 22 vụ, đang xem xét giải quyết 13 vụ trong thời hạn, 2 vụ rút đơn tố cáo.
Năm 2020, Khối Nội vụ đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thực hiện. Trong đó, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan. Tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan từ huyện đến cơ sở.
Cùng với đó, tham mưu tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là trong thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại Hội Đảng bộ các cấp. Chủ động rà soát toàn bộ đơn thư trên địa bàn để giải quyết dứt điểm; tuyệt đối không để đơn thư tồn đọng, không được giải quyết.