Huyện Đông Anh: Đã thi hành kỷ luật 116 đảng viên

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh đã giám sát 5 chuyên đề với 16 lượt tổ chức cơ sở đảng; UBKT Huyện ủy giám sát 13 lượt tổ chức cơ sở đảng và 10 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 5 tổ chức đảng và 25 đảng viên, xem xét kiểm điểm trách nhiệm với 3 tổ chức đảng có sai phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng…, trong đó không có tổ chức đảng, đảng viên sai phạm do có tham nhũng, lãng phí)

Hôm nay (23/7), đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đông Anh về kết quả thực hiện Chương trình 07-CTr/TU “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.
Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Đặng Văn Châm cho biết: Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, chống lãng phí nêu trong các nghị quyết của Đảng và Chương trình 07-CTr/TU được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ; gắn với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm về kỷ luật của Đảng, Nhà nước.... Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được thực hiện hiệu quả; vai trò của cấp ủy, chính quyền, HĐND, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội, người dân ngày càng được phát huy tốt. Cụ thể, trong việc công khai, minh bạch cơ chế chính sách về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, danh mục các dự án đầu tư, mua sắm và kinh phí tổ chức thực hiện về mua sắm tài sản công, XDCB đều được gửi cho UB MTTQ huyện và cơ sở nơi có công trình để phối hợp theo dõi, giám sát cộng đồng.
Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã giám sát 5 chuyên đề với 16 lượt tổ chức cơ sở đảng; UBKT Huyện ủy giám sát 13 lượt tổ chức cơ sở đảng và 10 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 5 tổ chức đảng và 25 đảng viên, xem xét kiểm điểm trách nhiệm với 3 tổ chức đảng có sai phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng… (không có tổ chức đảng, đảng viên sai phạm do có tham nhũng, lãng phí). Từ đó, BTV Huyện ủy đã xem xét kỷ luật 1 lượt tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách liên quan sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng; tổng số 116 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 75, cảnh cáo 23, cách chức 3, khai trừ 15 đồng chí.
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận việc thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU ở huyện Đông Anh được triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần không chỉ phát triển kinh tế-xã hội mà quan trọng giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn. Trong đó, huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo, thành lập tổ đặc biệt thanh tra kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất. Đồng thời, huyện triển khai đồng bộ công tác phòng ngừa, như: Công khai những nội dung có nhiều khả năng dẫn đến tham nhũng, tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch dự án; quan tâm CCHC, tiếp dân giải quyết đơn thư, đối thoại với người dân và những người đứng đầu tổ chức đảng; công khai, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng; công khai việc quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, những đối tượng phải kê khai tài sản… Huyện cũng chú trọng xử lý sau thanh tra, trong đó MTTQ giám sát nhiều công trình vi phạm và kiến nghị giải quyết 143/149 dự án, sau ý kiến kết luận của Thanh tra TP với 43 vụ việc thì đã giải quyết 41 vụ; xử lý nhiều vi phạm đất đai sau khi HĐND TP giám sát, trong đó thu hồi đất vi phạm phục vụ lợi ích chung… Những kết quả tích cực này đã giúp củng cố niềm tin trong Nhân dân.
“Sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của cấp ủy huyện Đông Anh đã thu hút toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình 07-CTr/TU, trong đó HĐND huyện có nhiều cuộc khảo sát giám sát, kiến nghị rất cụ thể các tồn tại hạn chế diễn ra ở đâu, bao giờ được giải quyết xong- điều này không phải quận, huyện nào cũng làm được. Huyện rất chủ động, quyết liệt, huy động được các tầng lớp Nhân dân tham gia tố giác tội phạm, trong đó hầu như không phát hiện các vụ việc tham nhũng, đã giúp huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Chương trình đề ra”, đồng chí khẳng định.
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị huyện bám sát 3 chỉ tiêu và 8 giải pháp của Chương trình 07-CTr/TU, xem giải pháp nào đã đem lại kết quả tốt thì tăng cường. Đặc biệt, cần lưu ý có lộ trình cụ thể với công tác cải cách hành chính, minh bạch mọi vấn đề, bởi Chỉ số CCHC của huyện đang đứng thứ 21/30 quận, huyện. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết các vụ việc theo kết luận sau thanh tra, nhất là với 2 vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp còn tồn đọng theo Nghị quyết 15 của Thành ủy; kiên quyết không để phát sinh vụ việc phức tạp mới. Cùng với tăng cường thanh tra kinh tế-xã hội để kịp thời phát hiện những nội dung chưa tốt, cần chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, trong đó xem xét những người buông lỏng quản lý dẫn đến có dấu hiệu tham nhũng, tránh để vi phạm đi quá xa. Đồng thời, cần phát huy cao vai trò các tổ chức đoàn thể, người dân trong công cuộc chống tham nhũng.