Huyện Đông Anh: Gắn quy hoạch với đô thị hóa nông thôn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Xác định quy hoạch là khâu cốt yếu trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng đô thị hóa, huyện Đông Anh đã tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh công tác này; phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn vào năm 2020.

Phủ kín quy hoạch 1/5000
10 năm trước, khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”, huyện Đông Anh đã chủ động triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã NTM và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trên địa bàn. Đến nay, 23/23 xã đã có quy hoạch chung xây dựng NTM. Huyện cũng đã phủ kín các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch NTM các xã tỷ lệ 1/5000.
Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh Nguyễn Quang Đặng cho biết, ngoài việc hướng dẫn các xã lập quy hoạch xây dựng NTM, đơn vị còn phối hợp với Viện Quy hoạch kiến trúc, Sở QH – KT Hà Nội lập, thẩm định, đến nay đã trình UBND TP Hà Nội phê duyệt 12/15 đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Đây là tiền đề để huyện xây dựng NTM theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.
 Đường giao thông khang trang, hiện đại tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Ảnh: Công Hùng
Trên cơ sở định hướng quy hoạch chung TP đã được phê duyệt, từ năm 2017 đến nay, Phòng Quản lý đô thị cũng đã tham mưu UBND huyện Đông Anh tập trung nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết một số trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500. Quá trình triển khai, huyện chú trọng huy động kinh phí thực hiện từ nguồn lực xã hội hóa.
Hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền là đến nay, địa phương đã vận động được 9 đơn vị đăng ký ủng hộ 19,7 tỷ đồng hỗ trợ 10 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn.
Bảo đảm tính khả thi của đồ án
Để chuẩn bị tốt cho việc chuyển từ xã lên phường, huyện thành quận, thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 1973-TB/TU ngày 31/5/2019, quy hoạch chi tiết các khu dân cư theo hướng đô thị gắn kết giữa bảo tồn văn hóa làng xã với lộ trình phát triển đô thị là rất cần thiết. Chính vì vậy, huyện Đông Anh chủ trương tập trung lập quy hoạch chi tiết khu vực dân cư theo chuẩn đô thị, phù hợp với định hướng phát triển.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh nhận định: Trong vòng 5 năm tới, nhu cầu sử dụng đất phát triển đô thị trên địa bàn huyện sẽ có những biến đổi lớn. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa nông thôn.
Để công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu mới trong công tác quản lý xây dựng phát triển, ông Linh cho biết, địa phương đã xác định và phân công trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quy hoạch.
Theo đó, huyện Đông Anh xác định việc lập quy hoạch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải thực chất và hiệu quả. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện quy hoạch đảm bảo trình tự theo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở dân chủ, công khai, cũng như bảo đảm chất lượng và tính khả thi cao của các đồ án quy hoạch.
Bên cạnh tạo điều kiện về nguồn lực cho công tác lập quy hoạch, ông Linh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch. Đây sẽ là trợ lực cần thiết, có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, huyện Đông Anh sẽ phủ kín 100% quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500. Qua đó, tiếp tục nâng cao tiêu chí NTM về quy hoạch được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng, cũng như mục tiêu xây dựng huyện Đông Anh thành quận trong tương lai.