Huyện Đông Anh: Tập trung hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi – Đến hết năm 2021 huyện Đông Anh (Hà Nội) đã có 4 xã đủ điều kiện về tiêu chí hợp nhất nông thôn mới nâng cao. Vì vậy trong năm 2022 huyện sẽ tập trung để hoàn thiện các tiêu chí còn chưa đạt.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, tính đến hết năm 2021, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, theo đó có 4 xã: Tàm Xá, Liên Hà, Xuân Nộn, Bắc Hồng đáp ứng đầy đủ tiêu chí.

Huyện Đông Anh chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển trục động lực của huyện, gồm các xã: Vân Hà, Tiên Dương, Kim Chung nhiệm vụ, giải pháp đã và đang được thực hiện theo lộ trình, kế hoạch. Đối với từng xã, thị trấn, huyện chỉ đạo tập trung thực hiện bộ tiêu chí hợp nhất cấp xã, đồng thời chọn 1 thôn để đầu tư làm điểm, nhân rộng trong toàn xã.

Căn cứ Quyết định số 259-QĐ/HU ngày 11/11/2020 của Huyện ủy về việc ban hành Quyết định thống nhất áp dụng bộ tiêu chí hợp nhất xây dựng huyện thành quận, huyện nông thôn mới nâng cao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh khoá XXIX, giai đoạn 2020 - 2025. Bộ tiêu chí hợp nhất gồm 12 nhóm tiêu chí 36 chỉ tiêu, trong đó có 2 nhóm với 4 tiêu chí về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, 10 nhóm 32 tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Huyện Đông Anh đã có 4 xã về đích với đầy đủ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Huyện Đông Anh đã có 4 xã về đích với đầy đủ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

“Kết quả đã hoàn thành 2 nhóm với 4 tiêu chí về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hoàn thành 17/32 tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng đối với tiêu chí đã đạt. Huyện uỷ quyết định lấy việc hoàn thành tiêu chí chưa đạt là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và đây là kết quả đánh giá đối với từng đơn vị” – Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho hay.

Được biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đông Anh huy động hơn 7.500 tỷ đồng từ T.Ư, TP và các chương trình, dự án... để thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, đến tháng 9/2021, 23/23 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. Hoàn thành cải tạo, nâng cấp nhựa hóa 100% tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn với hơn 800km, hệ thống thủy lợi quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh, bảo đảm tưới tiêu cho 100% số đất canh tác.

Hệ thống mạng lưới điện trên địa bàn được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Đến hết năm 2021 có 28 trường học được xây dựng mới, cải tạo 61 trường học các cấp, 58/90 trường học đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 65,2%), 117 nhà văn hóa thôn, 8 trung tâm văn hóa xã xây dựng, cải tạo, 195/195 khu dân cư trong huyện có nơi sinh hoạt cộng đồng; 145/155 nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn.

Xã hội hóa được 19/26 chợ, đáp ứng nhu cầu mua bán, cầu tiêu dùng của khu vực dân cư. 100% thôn, làng có dịch vụ Internet và điểm phục vụ bưu chính viễn thông, 100% số nhà ở dân cư nông thôn đều bảo đảm “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), xây dựng 1.052 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, duy trì tỷ trọng chủ lực ngành công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp.