Huyện Đông Anh thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), UBND huyện Đông Anh đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn huyện.

 Phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường tại huyện Đông Anh trong ngày 1/2
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn huyện Đông Anh gồm 56 thành viên, do Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên làm Trưởng ban. Trong tổng số 56 thành viên, có 32 thành viên là lãnh đạo huyện, trưởng phó các phòng ban chức năng và 24 thành viên là Chủ tịch UBND 24 xã, thị trấn.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, TP và huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tổ chức chỉ đạo, phối hợp các ngành, đoàn thể và hướng dẫn việc lồng ghép, phối hợp các hoạt động và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu chung. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy chế thông tin của Bộ Y tế.
Tham mưu UBND huyện chuẩn bị đầy đủ kinh phí để mua sắm trang thiết bị, đủ thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ và công cụ hỗ trợ khác phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.
Tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, quí và đột xuất khi cần thiết. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch trên địa bàn đạt kết quả.
Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, được hỗ trợ công tác. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được UBND huyện hỗ trợ từ nguồn ngân sách và được tổng hợp chung vào kinh phí hoạt động của Phòng Y tế.