Huyện Đông Anh: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 53% kế hoạch

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) được 2.372.683 triệu đồng, đạt 53% dự toán TP giao và bằng 73% so với cùng kỳ năm 2020.

Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, ngân sách huyện được hưởng sau điều tiết đạt 643.266 triệu đồng, thụ hưởng sau điều tiết sau khi trừ đi các khoản thu tiền sử dụng đất và tiền đền bù thiệt hại để cân đối chi thường xuyên đạt 233.811 triệu đồng.
Thu ngân sách trên địa bàn Đông Anh 6 tháng đầu năm đạt 53% kế hoạch (Ảnh minh họa).
Đối với thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm đạt 899.510 triệu đồng, trong đó: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 193.736 triệu đồng, bằng 57% so với dự toán giao và bằng 129% cùng kỳ năm trước; Lệ phí trước bạ 112.754 triệu đồng, bằng 49% so với dự toán TP giao, bằng 45% dự toán huyện giao và bằng 133% so với cùng kỳ năm trước;
Thuế thu nhập cá nhân đạt 58.221 triệu đồng, bằng 84% dự toán TP giao, bằng 77% dự toán huyện giao và bằng 162% so với cùng kỳ năm trước; Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 5.222 triệu đồng, đạt 31% dự toán giao và 40% cùng kỳ năm trước; Thu tiền sử dụng đất đạt 439.696 triệu đồng, bằng 11% dự toán TP giao và 10% so với dự toán huyện giao, bằng 75% cùng kỳ năm trước;
Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 28.046 triệu đồng bằng 22% dự toán TP giao, bằng 14% dự toán huyện giao và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước; Thu khác ngân sách đạt 45.949 triệu đồng, bằng 226% dự toán TP giao, bằng 202% dự toán huyện giao và bằng 919% cùng kỳ năm trước.
Về tổng chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm là 1.623.501 triệu đồng, đạt 36% dự toán TP giao, bằng 28% dự toán huyện giao và bằng 85% cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng chi cân đối ngân sách huyện 1.493.501 triệu đồng, đạt 36% so với dự toán TP giao, 27% dự toán huyện giao và bằng 86% cùng kỳ năm trước; Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP là 130.000 triệu đồng, đạt 45% dự toán giao và bằng 74% so với cùng kỳ năm trước.
Về cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên và tình hình phân bố dự phòng ngân sách, huyện đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 là 19.937 triệu đồng. Trong đó, cấp huyện là 15.928 triệu đồng (các đơn vị dự toán 14.207 triệu đồng; đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động 1.721 triệu đồng); cấp xã là 4.009 triệu đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã phân bổ 25.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng, chủ yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; vệ sinh môi trường.