Huyện Gia Lâm: Kinh tế - xã hội không ngừng tăng trưởng

Bài, ảnh: Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của TP, của Huyện ủy và HĐND huyện, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Kinh tế nhiều khởi sắc
Năm 2019, kinh tế huyện Gia Lâm duy trì mức ổn định và tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 11,56% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ ước tăng 17,22%; công nghiệp, xây dựng ước tăng 10,57%; nông, lâm nghiệp, thủy sản ước giảm 6,13% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng tăng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp - thủy sản giảm.
Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện vượt cao so với dự toán TP và huyện giao; trong đó phần do huyện thu ước đạt 2.602,6 tỷ đồng, bằng 126,9% dự toán TP và huyện giao.
Công tác vệ sinh môi trường ở Gia Lâm có nhiều chuyển biến tích cực. (Trong ảnh: Đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).
Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, GPMB và tài nguyên, môi trường được quan tâm, đẩy mạnh và chuyển biến tích cực. Huyện đã chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt các dự án hạ tầng khung, trường học và các dự án phục vụ Đại hội Đảng bộ năm 2020 các xã, thị trấn. Hoàn thiện phương án đầu tư 32 tuyến đường khớp nối hệ thống hạ tầng khung huyện Gia Lâm giai đoạn 2020 - 2025, đề xuất cơ chế phân cấp, ủy quyền báo cáo TP chấp thuận để triển khai nhằm hoàn thiện tiêu chí thành lập quận.
Đặc biệt trong năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả cao, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét. Huyện Gia Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Văn hóa phát triển mạnh
Bên cạnh sự tăng trưởng về kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai chất lượng và hiệu quả; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sâu rộng và sôi nổi; công tác quản lý lễ hội triển khai đúng quy định, an toàn, văn minh. Các chỉ tiêu văn hóa đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, 94% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, 92% thôn, tổ dân phố đạt “Thôn, tổ dân phố văn hóa”…
GD&ĐT tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, chất lượng được nâng cao. Kết thúc năm học 2018 - 2019, các chỉ tiêu GD&ĐT đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, duy trì 22/22 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS mức độ 3 và đạt các chỉ tiêu cơ bản phổ cập THPT.
Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả và kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách xã hội. Tổ chức tốt thăm hỏi tặng quà người có công, các đối tượng xã hội tới 68.513 lượt người có công và các đối tượng xã hội với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng. Triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, đến nay đã giảm 339 hộ, đạt 678% kế hoạch, toàn huyện còn 62 hộ nghèo. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm; dịch bệnh được kiểm soát...
Từ những kết quả đạt được, năm 2019, huyện Gia Lâm dự kiến hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kế hoạch TP giao, 24/25 chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.