Huyện Gia Lâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu đề ra

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 15/12, HĐND huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023.

Huyện Gia Lâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu đề ra - Ảnh 1

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho biết, năm 2022, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 10,52% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 101,5% dự toán TP và huyện giao, bằng 182,5% so với năm 2021. Năm 2022, huyện Gia Lâm tự đảm bảo cân đối ngân sách được UBND TP giao.

Đối với công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng, huyện đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo rà soát các tồn tại, bất cập về quy hoạch trên địa bàn báo cáo TP phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô; phê duyệt 13 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, 5 quy hoạch chi tiết và 9 hồ sơ chỉ giới đường đỏ…

Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra và hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND TP xem xét, công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gia Lâm khóa XX
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gia Lâm khóa XX

Đối với hoạt động của HĐND, năm 2022, chất lượng hoạt động của HĐND huyện Gia Lâm tiếp tục nâng cao với phương châm “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”. HĐND huyện đã ban hành, triển khai nhiều đề án, kế hoạch; tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề và các phiên giải trình về công tác CCHC, TTXD có hiệu quả. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, HĐND TP và huyện…

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đánh giá: Năm 2022, huyện và các xã, thị trấn đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tinh thần chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Huyện đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch TP giao, 20/21 chỉ tiêu HĐND huyện giao và đạt được một số kết quả nổi bật. Bí thư Huyện ủy Gia Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được cũng như những đóng góp của đại biểu HĐND huyện trong năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Theo Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà, tại Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, ban hành 3 nghị quyết thường kỳ, 10 nghị quyết chuyên đề, 21 báo cáo thuộc thẩm quyền. Đây là những nội dung, giải pháp hết sức quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đề nghị HĐND huyện cần quan tâm hơn một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, HĐND huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng về những kết quả đã đạt được trong năm 2022; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để thống nhất các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023.

Thứ hai, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường; củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện hồ sơ xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận trình cấp có thẩm quyền.

Thứ ba, thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023. Trong đó chú trọng đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước; quản lý và giải quyết tốt các vấn đề về quy hoạch, cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, GPMB; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”…

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đề nghị, ngay sau Kỳ họp này, UBND huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ Kỳ họp, ngày 16/12, các đại biểu HĐND huyện Gia Lâm sẽ thảo luận, thông qua dự thảo các nghị quyết về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu, ý kiến cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần