Huyện Gia Lâm tổng kết, biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Nam Bắc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 20/8, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 20/10/2009 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng quỹ “Hỗ trợ nông dân” TP Hà Nội; biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu huyện Gia Lâm giai đoạn 2017 - 2019.

 Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Từ năm 2010 đến nay, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) của TP, huyện và xã đã cho 8.480 lượt hộ vay vốn với số tiền trên 100 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Nguồn vốn đã góp phần hỗ trợ nông dân thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó nâng cao đời sống nông dân, giảm hộ nghèo của huyện còn 0,36%.
Giai đoạn 2017 - 2019, hội nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tổng số lượt hộ gia đình đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 39 nghìn hộ. Toàn huyện đã tổ chức 387 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 41.689 lượt cán bộ hội viên. Các cấp hội đã chủ động và phối hợp tổ chức được 40 lớp dạy và học nghề ngắn hạn cho 1320 hội viên.
Toàn huyện duy trì 43 mô hình kinh tế tập thể với 149 ha của 375 hộ tham gia góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Từ phong trào đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, nông dân liên kết để tham gia thực hiện sản xuất tập trung; nhiều nông dân đã mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiêu biểu, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 27/ CT-UBND TP Hà Nội và 50 gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2019.