Huyện Gia Lâm triển khai bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 20/4, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2022-2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại hôi nghị
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại hôi nghị

Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm có 164 thôn, tổ dân phố đến thời điểm bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo nhiệm kỳ 2022 – 2025. Mặc dù không phải là cấp chính quyền nhưng thôn, tổ dân phố có vị trí quan trọng, là nơi Nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp nhằm phát huy các hình thức hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định của chính quyền cấp trên, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn giao.

Năm 2019, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 4/10/2019 về bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Lâm theo nhiệm kỳ chung. Theo đó, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cùng thời điểm theo nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ngày 7/4/2022, UBND huyện Gia Lâm tiếp tục ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Lâm. Theo kế hoạch này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ triển khai bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố xong trước ngày 30/6/2022.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định, trình tự, phấn đấu hoàn thành trước 31/5/2022.

Trong quá trình triển khai kế hoạch bầu cử, các đơn vị xã, thị trấn cần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố… UBND huyện cũng giao phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các đơn vị về triển khai công tác này.

Cũng tại hội nghị, Trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Lâm Trần Trung Tuyết đã hướng dẫn cho các đại biểu là cán bộ, lãnh đạo thuộc các chi, đảng bộ của các xã, thị trấn về nghiệp vụ công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2022-2025; giải đáp những vướng mắc trong quy trình bầu cử để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, đúng trình tự, đảm bảo dân chủ ở cơ sở.