Huyện Gia Lâm triển khai quy định xử lý cơ sở không đảm bảo PCCC

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 13/1, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND TP quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Các đại biểu tham dự hội nghị 
Các đại biểu tham dự hội nghị 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND TP (Nghị quyết 05) có 07 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng và trình tự thực hiện; quy định về giải pháp xử lý đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC 2001 có hiệu lực.

Quy định về trách nhiệm thực hiện đối với nhà chung cư, tập thể không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC 2001 có hiệu lực; quy định về giải pháp xử lý đối với cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy nổ ở khu dân cư, nơi đông người; nguồn kinh phí thực hiện và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị đã triển khai quán triệt các nội dung Kế hoạch số 273/KH-UBND, ngày 24/10/2022 của UBND TP; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện Gia Lâm; Kế hoạch số 297/KH-CAGL-PCCC ngày 28/11/2022 của Công an huyện Gia Lâm về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND TP quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực và một số văn bản hướng dẫn thi hành…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số xã, cơ sở trên địa bàn huyện đã có ý kiến về những khó khăn của địa phương, đơn vị khi triển khai thực hiện Nghị quyết 05 như: Tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, phân cấp quản lý của đơn vị và nguồn kinh phí để thực hiện…, đồng thời kiến nghị những vướng mắc để UBND huyện có cơ sở xem xét hướng dẫn, giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học đề nghị Công an huyện, các phòng, ban chuyên môn liên quan, các xã, thị trấn và các cơ sở nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của HĐND TP, nhất là UBND các xã, thị trấn cần nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng trách nhiệm, chức năng quản lý. Triển khai thực hiện đúng định hướng tại các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của TP, huyện, phân  rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của các cơ sở; bám sát lộ trình và thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Công an huyện phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện rà soát, phân loại, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để tham mưu, đề xuất, hướng dẫn các cơ sở triển khai thực hiện cũng như đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của cơ sở. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND TP nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định.