Huyện Hoài Đức: Không để người nghèo, đối tượng yếu thế bị bỏ lại phía sau

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Qua 20 năm đi vào cuộc sống, Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã giúp cho 20.820 lượt hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) được vay vốn, trong đó có 5.192 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 20.000 lao động...

Chiều 29/6, huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Gần 5.200 hộ thoát nghèo nhờ vốn chính sách xã hội

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, trong 20 năm qua, huyện Hoài Đức đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến đối tượng thụ hưởng theo quy định; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết 20 năm Nghị định số 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết 20 năm Nghị định số 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động của NHCSXH huyện luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt đã huy động, tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thông qua việc bố trí ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH để ủy thác cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người từ 12 triệu đồng/người năm 2002 lên 77 triệu đồng/người năm 2022 (tăng hơn 6 lần so với năm 2002), giảm không còn hộ nghèo trên địa bàn huyện trong 3 năm gần đây, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo cuối năm 2021 xuống còn 1,54%. Đời sống của Nhân dân, đặc biệt là hộ cận nghèo, hộ khó khăn ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, từ khi thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ đến nay, hàng năm UBND huyện đều chuyển vốn ủy thác sang cho NHCSXH huyện. Số tiền tăng dần đều qua các năm, bình quân chuyển 1,85 tỷ đồng/năm, nâng tổng số vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH huyện lên là 16,569 tỷ đồng. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện ngày càng được phát huy hiệu quả.

Trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, huyện Hoài Đức đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 62.058 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt 1.311 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 879 tỷ đồng. Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách đến 31/5/2022 đạt 459,4 tỷ đồng, tăng 440,5 tỷ đồng, gấp 26 lần so với dư nợ khi thành lập.

Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 15%, với 10.260 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 44,8 triệu đồng/khách hàng, tăng 40,3 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập. Trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 43,1 triệu đồng/hộ, tăng 38,6 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.

Theo Giám đốc NHCSXH huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Phong, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

Đặc biệt, đã giúp cho 20.820 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn, trong đó có 5.192 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. Vốn vay tín dụng cũng giúp cho trên 5.200 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 17.400 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp xây dựng, sửa chữa 123 ngôi nhà cho hộ nghèo...

“Vốn tín dụng chính sách còn góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng. Qua đó, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo…” - Giám đốc NHCSXH huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Phong cho biết.

Thực hiện tốt nghiêm túc kiểm tra, giám sát

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh: Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội luôn là vấn đề được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Đức quan tâm đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm. UBND huyện đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện các nội dung này, trong đó, tổ chức triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Các tập thể, cá nhân huyện Hoài Đức được Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân huyện Hoài Đức được Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương khen thưởng.

Với những nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của các cấp, các ngành và NHCSXH huyện, trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và TP Hà Nội đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện nói riêng cũng như của toàn TP và cả nước trong giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, ổn định chính trị xã hội.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/NĐ-CP về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 401/QĐ-TTg, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

“Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, không để người nghèo, đối tượng chính sách bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương trong từng giai đoạn…” - ông Nguyễn Hoàng Trường đề nghị.

Theo ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội, Ủy viên Ban đại diện NHCSXH TP Hà Nội, những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Hoài Đức trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và đặc thù riêng có của NHCSXH.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Tất Vinh cho rằng hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng phải được quan tâm hơn nữa để triển khai phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng ngày các tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ và TP Hà Nội trong từng thời kỳ.

Để làm tốt nội dung này, ông Nguyễn Tất Vinh đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hoài Đức tiếp tục quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã, thị trấn; chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, tập trung đôn đốc thu hồi dứt điểm nợ quá hạn trên địa bàn gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn ngừa, hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh, đảm bảo an toàn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Cùng với đó, quan tâm làm tốt và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, ban ngành, nhất là tại cấp cơ sở. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tiêu cực phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

 

“Để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, huyện Hoài Đức đề nghị UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Hà Nội sớm ban hành quy chế cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH TP, tạo thuận lợi hơn về điều kiện, mức vay, lãi suất... giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, tiếp tục quan tâm bổ sung nhiều hơn nữa nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với địa bàn huyện Hoài Đức...” - ông Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức.