Huyện Hoài Đức: Kỷ niệm 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

KinhteDothi - Sáng 27/4, Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức đã tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023.

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" trên địa bàn Hoài Đức là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết, tập hợp sức mạnh của Nhân dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong 20 năm qua, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" trên địa bàn đã tạo thành nề nếp sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Tổng kết 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" huyện Hoài Đức
Tổng kết 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" huyện Hoài Đức

Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức đều phối hợp chính quyền ban hành kế hoạch liên tịch về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của huyện, các xã, thị trấn thống nhất từ công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đến công tác tổ chức phần lễ, phần hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức Nguyễn Thế Hạ phát biểu tại lễ tổng kết 20 năm "Ngày hội Đạ đoàn kết toàn dân tộc"
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức Nguyễn Thế Hạ phát biểu tại lễ tổng kết 20 năm "Ngày hội Đạ đoàn kết toàn dân tộc"

Các nội dung của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư đều có sự tham gia tích cực của các ban, ngành thuộc UBND các xã, thị trấn, các chi hội, chi đoàn ở địa phương, góp phần tổ chức thành công ngày hội trên toàn huyện.

MTTQ huyện đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện việc hiệp thương và phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên góp phần xây dựng huyện Hoài Đức phát triển toàn diện và bền vững. 

Nhiểu tổ chức, cá nhân được khen thưởng nhân dịp huyện Hoài Đức tổng két 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"
Nhiểu tổ chức, cá nhân được khen thưởng nhân dịp huyện Hoài Đức tổng két 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Đồng thời hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn và các khu dân cư tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" đạt hiệu quả, từng bước tạo thành nền nếp sinh hoạt cộng đồng dân cư gắn bó, đoàn kết, thân thiện. Trong 20 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành 20 chương trình thống nhất hành động thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của MTTQ TP và thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy, phối hợp UBND huyện xây dựng 20 hướng dẫn, kế hoạch tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các khu dân cư.

 Hàng năm, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư đều được các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, TP, huyện, xã về dự. Đặc biệt ngày 14/11/2021, tại khu dân cư thôn 5 (xã Yên Sở) đã vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TP về dự. 

Được biết,  trong 20 năm qua, các khu dân cư trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tổ chức được 2.556 “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư. Trong đó, có 760 ngày hội tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết toàn khu dân cư. Tại ngày hội, phần lễ được diễn ra trang trọng, còn phần hội được tổ chức phong phú cả về nội dung và thành phần tham gia; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân ở khu dân cư hưởng ứng, tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó trên địa bàn khu dân cư...