Huyện Hoài Đức thực hiện các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu BHXH năm 2022

Hữu Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2022 đến nay, số lao động tham gia BHXH trên địa bàn huyện Hoài Đức tăng chậm, việc thực hiện các chỉ tiêu được giao về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn.

Huyện Hoài Đức tiếp tục đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền về thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn  
Huyện Hoài Đức tiếp tục đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền về thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn  

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận, để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số, cần phải tăng ít nhất trên 6.200 người. Bên cạnh đó, huyện còn phải phát triển 364 người tham gia BHXH tự nguyện, bình quân 60 người/xã, thị trấn.

Báo cáo tổng hợp của BHXH Hoài Đức, tính đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 91,5%; số người tham gia BHYT là 196.071 người, tăng 5,52% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 96,93% kế hoạch. Toàn huyện có 25.061 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 14,19%, chiếm 39,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 96,96% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đối với tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, có 1.181 người, tăng 34,73% so với cùng kỳ, chiếm 1,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; đạt 59,74% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và 83,27% kế hoạch HĐND TP, HĐND huyện giao. Ngoài ra, số người tham gia BHXH thất nghiệp trên địa bàn huyện là 24.852 người, tăng 14,34% so với cùng kỳ, chiếm 37% lực lượng lao động.

Công tác đôn đốc doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Đến nay, luỹ kế số thu BHXH, BHYT, BHTN 501.762 triệu đồng, đạt 78,33% kế hoạch. Tổng số tiền nợ còn 61.538 triệu đồng, bằng 9,6% tổng số phải thu.

Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng nợ đóng BHXH; có tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tình hình dịch bệnh để cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH và không chấp hành các Quyết định, kết luận thanh tra.

Về công tác khám, chữa bệnh BHYT, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí chi khám, chữa bệnh BHYT. Chỉ định xét nghiệm, chỉ định bệnh nhân nằm nội trú còn rộng rãi.

Người bệnh có thẻ BHYT chưa chủ động giám sát các chi phí khám, chữa bệnh trong quá trình khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Theo báo cáo, số lượt khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện Hoài Đức từ đầu năm 2022 đến nay là hơn 145.824 lượt người (trong đó ngoại trú: 135.450 lượt; nội trú 10.374 lượt), tổng kinh phí 54.595 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận khẳng định: Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT được TP giao, từ nay đến cuối năm 2022, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành BHXH tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng số người tham gia BHXH, BHYT.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền sử dụng lao động, người lao động, người dân, học sinh tuân thủ nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT. Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ thêm đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện từ Ngân sách Nhà nước. Vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT…

Tăng cường giải pháp, biện pháp đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó,  thực hiện nghiêm Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 3/3/2022 của UBND TP về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm số nợ BHXH tăng cao. Phối hợp với các phòng, ban, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng BHXH; cương quyết xử phạt vi phạm hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHTN.

Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tỷ lệ hồ sơ chậm muộn, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong triển khai Đề án 06; hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụnh ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID; đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân ATM.