Huyện Mỹ Đức sẽ về đích huyện nông thôn mới trong năm 2022

Hữu Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 16/12, huyện Mỹ Đức tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX, đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, năm 2021 tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 10.780 tỉ đồng, đạt 97,9% kế hoạch, tăng 7,6% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, tỉ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản 25,3%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản 33,6%; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 41,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng/người/năm. 
 Quang cảnh Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Mỹ Đức 
Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện đạt 411 tỉ đồng, đạt 218% dự toán TP giao, đạt 93% dự toán HĐND huyện giao, bằng 148% so với cùng kỳ. Cùng với đó trong năm qua toàn huyện đã có 113/122 làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, 3/3 tổ dân phố được công nhận “Tổ dẫn phố văn hóa” và 139/145 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Công tác chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới giúp chỉ số cải cách hành chính của huyện được nâng cao và xếp thứ 7 trong toàn TP.
 Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Nhờ có sự vào cuộc của các cấp, ngành và Nhân dân, đến nay toàn huyện có 18/21 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới và 3/21 xã đạt và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Qua đó, làm cơ sở để chính quyền các cấp và Nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2022. Mặt khác, hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Đức đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050…
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, năm 2022 huyện Mỹ Đức đặt ra mục tiêu, trong đó: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu là 11.751 tỉ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 1.062 tỉ đồng; giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước là 0,15%; duy trì tỉ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế là 100%; giảm tỉ lệ hộ nghèo so với năm trước 20%; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 92,5%...