Huyện Phú Xuyên: Năm 2022 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,28%

Hữu Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Về chỉ tiêu giảm nghèo, năm 2022, toàn huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) sẽ phấn đấu giảm 50 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện giảm xuống còn 0,28%, hạn chế phát sinh hộ nghèo, tái nghèo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết, ngay từ đầu năm 2022, huyện Phú Xuyên đã triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2022 đến từng cơ quan, đơn vị và 27 xã, thị trấn. Phòng LĐTB&XH huyện được giao là cơ quan thường trực triển khai kế hoạch.

Huyện Phú Xuyên phấn đấu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 xuống còn 0,28%.
Huyện Phú Xuyên phấn đấu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 xuống còn 0,28%.

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2021, toàn huyện  Phú Xuyên có trên 70.000 hộ dân, trong đó có 251 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,36%. Có 2 xã không còn hộ nghèo, 25 xã tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Về chỉ tiêu giảm nghèo, năm 2022, toàn huyện Phú Xuyên sẽ phấn đấu giảm 50 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 0,28%, hạn chế phát sinh hộ nghèo, tái nghèo.

Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, huyện Phú Xuyên đã đề ra 2 nhóm giải pháp hỗ trợ, tập trung các biện pháp, như: Phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến nông, khuyến công xây dựng NTM và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chú trọng các chính sách tín dụng, dạy nghề và giải quyết việc làm, chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ phương tiện sản xuất và một số chính sách hỗ trợ trực tiếp khác…

Riêng đối với nhóm có khả năng thoát nghèo sẽ được hỗ trợ xây, sửa nhà ở, hỗ trợ phương tiện làm việc, hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất và hỗ trợ vay vốn làm nhà ở.