Huyện Sóc Sơn quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/7, Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cho hơn 300 cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại tá Phạm Xuân Thâu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng (số 10, 11 và 12 ngày 3/6/2017) của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII): Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN nhà nước, tập trung vào phân tích sâu các quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại DN để DN nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Sóc Sơn triển khai chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và Kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở. Theo đó, việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ở các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành trước ngày 30/8/2017.