Huyện Thạch Thất: Ban hành giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) Nguyễn Mạnh Hồng vừa ký ban hành văn bản số 884/UBND-TTYT về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách toàn diện về công tác phòng, chống dịch nếu để xảy ra các vi phạm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp. Chủ động phối hợp, cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và TP, rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vị quản lý phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế.
Quán triệt và yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động phải gương mẫu, tích cực tham gia tích cực trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Mọi trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm quy định về phòng, chống dịch phải được xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.
Huyện Thạch Thất tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các biện pháp an toàn phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội họp đảm bảo quy định tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hạn chế các cuộc họp trực tiếp, bố trí ngồi giãn cách tối thiểu 2 mét theo điều kiện thực tế; Hạn chế sử dụng điều hòa trung tâm, để phòng họp thông thoáng và thường xuyên khử khuẩn trước và sau mỗi cuộc họp; Hạn chế tiếp khách cá nhân, tổ chức khai báo y tế, kiểm soát thân nhiệt tại bộ phận thường trực cơ quan; Thực hiện ngồi giãn cách tại bếp ăn tập thể cơ quan, đơn vị để phòng ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi ra khỏi TP trong các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đơn vị. Đồng thời phải báo cáo lại khi trở về cơ quan, đơn vị và thực hiện khai báo y tế online tại Website: https://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone trong vòng 24 giờ kể từ khi có mặt tại cơ quan, đơn vị. Các trường hợp đi đến những vùng, nơi có bệnh nhân mắc Covid-19 theo thông báo của Bộ y tế, Sở Y tế, CDC Hà Nội, CDC các tỉnh, TP phải khai báo y tế trực tiếp cho trạm y tế xã, thị trấn và tự theo dõi sức khỏe và phải được giám sát chặt chẽ. Thông báo cho Thủ trưởng và trạm y tế nếu có bất thường về sức khỏe để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.
Ngoài ra, UBND huyện Thạch Thất cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn; các ngành, đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh, phát thanh lưu động các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.